Mezőgazdasági Biztosítás

Mezőgazdasági biztosítások fajtái

Hagyományos növénybiztosítások

Az ember a technológiai és technikai fejlődés ellenére egyre kiszolgáltatottabb a természet erőinek. Ki tudná ezt jobban a növénytermesztő gazdánál?

A fagykár, a jégverés, az aszály, a felhőszakadás és a viharok sok család és vállalkozás több hónapi munkáját, törődését semmisítik meg. Hogy ez ne történhessen meg sok féle növénybiztosítást köthetnek a növénytermesztők.

Független biztosítási alkuszként segítünk Önnek tanácsadással, ajánlatkéréssel és a kárrendezésben.

Jégeső-, jégveréskár biztosítás

A jégkárbiztosítás, tűz, villámcsapás és földcsuszamlás kockázatot is tartalmaz.

Biztosítható növények: szántóföldi kultúrák, gyümölcs, szőlő

Csak a közvetlen károk (jégütés mechanikai hatása) térülnek súlycsökkenési és minőségi károk esetén.

Viharkár biztosítás

viharkár biztosításA viharkár biztosítás a legalább 15 m/sec szélsebességű vihar által okozott termésveszteséget téríti.

A viharkár biztosításban a kockázatviselés ideje növényenként eltérő.

Téli fagykárbiztosítás

Téli fagykárbiztosítás a kifagyás, felfagyás és kipállás károk esetén térít.

Őszi kalászosok, őszi káposztarepce és őszi takarmánykeverékek (pl. rozsos bükköny) biztosíthatók téli fagykár ellen.

Tárgyév március 31-ig bekövetkezett károk esetén térítenek a biztosítók

Kérjen díjkalkulációt ide kattintva

Díjtámogatott növénybiztosítások 2019

növénybiztosításA mezőgazdasági termelők 2012-től az időjárási kockázatokra kötött, mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához állami támogatást vehetnek igénybe.

A biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű állami támogatás igényelhető. A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a támogatási intenzitás arányosan csökken minden igénylő esetében.

A díjtámogatott növénybiztosítás 3 típusát jogszabály határoz meg.

2019-ben a növénybiztosítás díjtámogatásának felosztása a következő sorrendben és mértékben történik:

A rendelkezésre álló keret 5 milliárd Ft

Az „A” típusú díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások:

„A” típusú díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás a fent felsorolt növényekre az alábbi kockázatok mindegyikére együttesen köthető:

A „B” típusú díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások:

A „B” típusú díjtámogatott mezőgazdasági biztosításnál a fent felsorolt növényekre az alábbi kockázatokból választhat:

A „C” típusú díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások:

A „C” típusú díjtámogatott mezőgazdasági biztosításnál a fent felsorolt növényekre az alábbi kockázatokból választhat:

Kiegészítő jég és viharkár biztosítás a díjtámogatott módozatokhoz

Az alapbiztosításban szereplő növényekre köthető jégeső és viharkockázatokra.

Az 5-30% közötti súlycsökkenéses károk 90%-os térítésére terjed ki.

Néhány tudnivaló a díjtámogatott növénybiztosítások megkötéséről

növénybiztosítás

Kérjen díjkalkulációt ide kattintva

Jogszabályi háttér

2011. évi CLXVIII. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága (IH) közleménye és a VP3-17.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás

Állatbiztosítások

Az állattenyésztőkre sok veszély leselkedik. Az állatok betegsége, járványok, természeti csapások, a nagy értékű tenyészállatok és a teljes állatállományok pusztulását okozhatják.

Számtalan állatbiztosítási módozat közül választhatunk, hogy ezt elkerüljük.

Állatállományok tűz és elemi kár biztosítása

Tűz és villámcsapás, vihar és jégverés, földrengés,
földcsuszamlás, kő és földomlás, ismeretlen üreg beomlása,
árvíz, ismeretlen jármű ütközése, víz és gázvezetékek meghibásodása,
áramszünet okozta elhullás

Számos állatfajra elhullás esetén, szarvasmarha, ló,
sertés, juh, kecske kényszervágását okozó károkra is

Állatállományok betegség és baleset biztosítása

A haszonállatok betegség és balesetbiztosítása az alábbi betegségekre köthető:

Ragadós száj és körömfájás hólyagos szájgyulladás,
sertések hólyagos betegsége, keleti marhavész, kiskérődzők pestise,
ragadós tüdőlob, bőrcsomósodáskór, Rift-völgyi láz, Kéknyelv betegség,
afrikai ló pestis, afrikai sertéspestis, baromfipestis, fertőző

sertésbénulás, veszettség, takonykór, lovak fertőző agy- és
gerincvelő gyulladása, BSE, kacsapestis

Egyedi állatbiztosítás

Az Egyedi állatbiztosítások a tenyészállatok, növendék és hízóállatok betegség és baleset miatti elhullása vagy kényszervágása esetén nyújtanak biztosítási védelmet.

Téríti még a biztosító az indokolt állatkórházi kezeléseket, illetve az oda és visszaszállítást.

Egyedi állatbiztosítás keretében ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés és kutya, egyéb állatfajok egyedi elbírálás alapján biztosíthatók.

A biztosítás megkötéséhez állatorvos közreműködése szükséges, aki az állatot megvizsgálja és dokumentálja az eredményeket.

Nagy értékű lovak biztosítása

A nagy értékű lovak biztosítása, hobby és sportcélú lovak teljes körű biztosítása.

A szerződő tetszőlegesen állíthatja össze a számára legmegfelelőbb biztosítást az alábbi kockázatokra:

tűz- és elemi kár, a betegség és baleset miatti elhullás, az ellési kockázat, az állatorvosi kezelési költségek. A versenyló biztosítása tartalmazza a versenyen való részvétel, és a versenyló szállításának biztosítását is.

Kérjen díjkalkulációt ide kattintva

Vagyonbiztosítások a mezőgazdasági tevékenységet folytató cégeknek

A mezőgazdasági tevékenységének vagyontárgyait biztonságban tudhatja, ha választ az alábbi lehetőségekből.

Jellemzően az alábbi mezőgazdasági tevékenységek biztosíthatóak

Biztosítható vagyontárgyak

A mezőgazdasági tevékenységet folytató cégek vagyonbiztosítása az alábbiakra terjedhet ki

A mezőgazdasági tevékenységet folytató cégek felelősségbiztosítása

Nem kell a vállalkozásnak súlyos pénzeket kifizetnie károkozásért, ha rendelkezik tevékenységre szóló felelősségbiztosítással.

Mezőgazdasági nagyüzemek felelősségbiztosítása többféle kockázatra szólhat

Kérjen díjkalkulációt ide kattintva